Decentralisaties

De decentralisaties vormen grote uitdagingen voor u als gemeente of zorg- & welzijnsorganisatie. U krijgt per 2015 veel meer taken, terwijl de bezuinigingen fors zijn. U moet meer gaan doen met minder geld. Maar misschien bieden de decentralisaties u ook kansen? U krijgt als gemeente  zeggenschap over praktisch het gehele sociale domein. De decentralisaties maken het mogelijk om samen te werken met verschillende disciplines. Dit betekent dat u als gemeente en zorg- en welzijnsorganisatie ondersteuning kunt bundelen, kunt inzetten op preventie en efficiënter kunt werken.

Hoe kunnen wij u hierin ondersteunen?
Uw sociaal maatschappelijke doelen zijn al jaren gelijk, terwijl de organisatievormen om deze doelen te behalen continue veranderen. Het kiezen van informatievoorziening met een lange levensduur is hierdoor niet makkelijk. Maar! Onze ICT oplossingen groeien met de veranderende organisatievormen mee. We hebben onze oplossingen namelijk ontwikkeld vanuit uw doel (mensen te allen tijde de juiste hulp en zorg bieden) en niet vanuit de organisatievorm. Onze oplossingen zijn inrichtingsvrij en toekomstvast. Wij zijn klaar voor elke verandering!

Samen met u bedenken we hoe u informatie zo slim mogelijk kunt gebruiken en kunt samenwerken met uw (keten)partners. We zorgen voor het samenvoegen van informatie, bijvoorbeeld door het leggen van verbindingen tussen ICT  systemen.

In ons beproefde MensCentraal concept staat het verbinden centraal: het verbinden van zowel mensen als systemen.  Hierbij is ons uitgangspunt meer samenhang tussen werk, inkomen en zorg te realiseren en minder kosten.

Bekijk hier ons aanbod eigenzinnige oplossingen.
 

U bent hier