De Krabbelaar

De communicatie tussen zorgverleners en patiënten verloopt vaak niet optimaal: de patiënt wil graag zijn verhaal kwijt, terwijl de zorgverlener informatie nodig heeft om een proces uit te voeren. Veelal wil de zorgverlener zelf liever ook eerst gewoon luisteren naar de patiënt. Maar aansluiten bij het verhaal van de patiënt en het uitvoeren van een werkproces botst in de praktijk vaak met elkaar. Hoe los je dat op? Met De Krabbelaar!

Met het project De Krabbelaar werkt Lost Lemon aan de ontwikkeling van een nieuw software-platform voor de zorgsector. Dit platform omvat onder meer interfaces, zoals een app en een desktop-omgeving, voor zowel zorgverlener als patiënt.

Free format
Met De Krabbelaar maakt de zorgverlener tijdens of na een gesprek free format aantekeningen. Daarnaast biedt De Krabbelaar de mogelijkheid om de aantekeningen naderhand eenvoudig te ordenen op basis van intelligente metadateringstechnieken. De gebruikelijke volgordelijkheid ‘structureren en vervolgens registreren’ die in de zorg wordt gehanteerd, wordt daardoor losgelaten.

Win-win situatie
De Krabbelaar maakt het mogelijk dat zorgverleners hun werk met meer autonomie en minder werkdruk kunnen uitvoeren. Ook voor patiënten levert de Krabbelaar voordelen op; tijdens het gesprek heeft de zorgverlener meer ruimte om naar de patiënt te luisteren en de communicatie op afstand kan in diverse vormen (tekst, spraak en afbeelding) en op ieder gewenst tijdstip plaatsvinden. Dit maakt voor patiënten het communiceren over hun zorgbehoefte laagdrempeliger en persoonlijker.
Zo creëert De Krabbelaar een win-win situatie in de communicatie tussen patiënt en zorgverlener over de voortgang van de behandeling, die toepasbaar is in verschillende zorgdomeinen.

Lost Lemon voert het project De Krabbelaar uit met steun van de provincie Noord-Holland en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.
 

Contact
Meer weten over De Krabbelaar? Of geïnteresseerd in de mogelijkheden van De Krabbelaar voor uw organisatie, Mijn GemeentePortaal of Mens Centraal? Neem dan contact op met Ingrid Hendriksen, telefoonnummer 085 489 88 88 of stuur een mail naar info@lostlemon.nl.

U bent hier