Uw uitdagingen

U moet meer met minder
Uw organisatie is verantwoordelijk voor de zorg en ondersteuning van burgers die hulp nodig hebben. Vanuit de WWB, de Wajong, de AWBZ, de WMO, de WSW of de nieuwe Wet werken naar vermogen. Zo helpt u mensen bij het vinden van werk, een dagbesteding of met jeugdzorg. Maar voor deze taken krijgt u steeds minder budget. Hoe lost u dat op?

Maar wel integraal
Mensen met schulden hebben vaak ook psychische problemen of (dreigende) problemen met hun huisvesting. Hoe pakt u dat integraal aan?

U heeft een volledig beeld nodig
Ook gezinnen in aandachtswijken hebben vaak meerdere problemen. Daarom kunt u problemen pas goed oplossen, als u het gezin goed kent. Zodat u de juiste interventies kunt starten en monitoren. Welke medewerkers zet u in uw frontlijnteam bijvoorbeeld? En over welke vaardigheden moeten zij beschikken?

U moet samenwerken met andere gemeenten
Inter-gemeentelijke samenwerking bespaart u kosten. En soms is een regionale aanpak echt nodig om een probleem op te lossen. Dat betekent dat u verantwoordelijkheden opnieuw moet beleggen en de organisatie moet inrichten. Hoe organiseert u dat in harmonie? En wat doet u met uw informatiesystemen?  

En de zelfredzaamheid van burgers moet omhoog
U wilt de transparantie van de zorgmarkt of de re-integratiemarkt vergroten. U wilt uw burgers goed informeren. En zij moeten gemakkelijk kunnen vinden wat ze zoeken. Hoe zorgt u dat u daarvoor informatie logisch structureert? En hoe maakt u het voor leveranciers gemakkelijk om informatie aan te leveren? Of hoe zorgt u ervoor dat uw burgers voorzieningen elektronisch aan kunnen vragen? 

U heeft veel te doen…We helpen u daar graag mee. We bouwen graag bruggen vanuit onze kennis van uw sector én onze kennis van informatietechnologie.

U bent hier