Stretchende adviezen

Lost Lemon Consultancy onderzoekt, adviseert en levert projectleiders.

Onze focus ligt hierbij op de volgende vier kernkwadranten van sociale transformatie:

1. Regievoering

2. Bedrijfsvoering

3. Ketensamenwerking

4. Inwoners

Bouw voort op wat er al is
U heeft al veel noodzakelijke kennis, producten en vaardigheden in huis. Onze adviseurs en informatie analisten inventariseren wat er al is. Bij u en in de markt. U wilt de aanwezige middelen op een nieuwe manier inzetten. Zodat uw sociale probleem slimmer en sneller is opgelost dan voorheen.

Stel scherpe doelen
Om dit doel te realiseren krijgt u van ons een stretchend advies. Daarmee bedoelen we dat we u uitdagen om bestaande overtuigingen en afspraken opnieuw te toetsen. Samen formuleren we scherpe en gezamenlijke doelstellingen.

Leg verbindingen
Tot slot ontwerpen we de ontbrekende verbindingen. Bijvoorbeeld in:

  • wet- en regelgeving
  • beleid en strategie
  • organisatie inrichting
  • werkprocessen
  • cultuur en vaardigheden
  • informatie en ICT

Op basis van onze eigen ideeën én onze ervaring bij andere opdrachtgevers weten we wat er mogelijk is. En hoe u de verbindingen snel realiseert.

Laat u inspireren
We bespreken de mogelijkheden graag met u: 085 489 8888 of info@lostlemon.nl.

U bent hier