NVSI

De NVSI biedt gemeenten een platform om publiek ontwikkelde innovaties te beheren, verder te ontwikkelen en te verspreiden. En om het gebruik van slimme, klantvriendelijke en (kosten) effectieve oplossingen te stimuleren. U vindt er instrumenten, tips en handreikingen van collega-gemeenten. Wij brengen werkende ideeën bijeen, zodat u ze direct kunt gebruiken.

De NVSI is opgericht door Divosa en enkele gemeenten om decentraal beleid te vertalen naar operationele oplossingen voor de uitvoering. Door de praktische insteek en doordat de NVSI het hele sociale domein bestrijkt - ook schuldhulp,wmo, (jeugd)zorg, veiligheid - vormt de nieuwe vereniging een goede aanvulling op Divosa (beleid rond participatie, werk en inkomen).

Wat zijn de tools van de NVSI?
We maken daarbij gebruik van MensCentraal (ICT-toolbox, implementatie-aanpak en begeleiding door ervaren gemeentecoaches) en de Toolkit voor e-formulieren. MensCentraal is een beproefde manier van samenwerken. Het zorgt ervoor dat ketenpartners zoals de Sociale Dienst, UWV, het WMO-loket, of het Veiligheidshuis op de hoogte zijn van het verloop van elkaars dienstverlening. Met MensCentraal weten verschillende dienstverleners precies wie welke dienstverlening is gestart. En wat de resultaten zijn. MensCentraal is een ICT-systeem en nog veel meer handreikingen en afspraken om gezamenlijke dienstverlening mogelijk te maken.

Wat doet Lost Lemon?
Binnen Lost Lemon houdt een team van ontwikkelaars en implementatie ondersteuners zich met MensCentraal  en de Toolkit e-formulieren bezig. Ook bemensen we de helpdesk. Over de inhoudelijke voortgang wordt regelmatig afgestemd met de Regiegroep van MensCentraal gemeenten. Divosa en de VNG zijn bestuurlijk betrokken.

Zie voor meer informatie: www.menscentraal.com, www.nvsi.nl

U bent hier