Benno Kaandorp

Waarom Lost Lemon?
Bij Lost Lemon werkt een team van professionals die met een eigen visie complexe maatschappelijke vraagstukken aanpakken. Wij zijn in staat om handvatten zoals GEMMA, te vertalen naar werkbare oplossingen die gemeenten toekomstbestendig maken. Ik ben trots om onderdeel uit te maken van dit team.  

Wat doe je?
Ik ben betrokken bij het MensCentraal project; het zaaksysteem voor sociaal maatschappelijke dienstverlening. Ik werk mee aan oplossingen voor het sneller en met minder (personele) inzet afhandelen van klantaanvragen. Na analyse van een werkproces, beoordeel ik of we standaardhandelingen kunnen automatiseren en welke functionele eisen daarbij horen. Ook ontwerp ik koppelingen tussen primaire procesapplicaties aan de ene kant en MensCentraal als overkoepeld casemanagement- en informatiesysteem aan de andere kant.

En naast je werk?
Naast mijn werk voetbal ik graag. Ik verdedig hierbij de kleuren van de voetbalvereniging HSV Heiloo. Het leuke is, dat sommige collega’s op zondag mijn teamgenoten zijn. Verder ben ik een fervent wintersporter.

U bent hier