Academische ziekenhuizen

Informatie delen over ziektebeelden
De acht academische ziekenhuizen werken met elkaar samen om hun kennis over ziektebeelden te vergroten. Zo hopen zij uiteindelijk betere behandelmethoden te ontwikkelen. Lost Lemon beheert het systeem waarmee de ziekenhuizen de informatie delen.

Parelsnoer
Het Parelsnoer Initiatief realiseert een unieke samenwerking tussen de acht universitair medische centra. Het Parelsnoer Initiatief, opgericht in 2007 door de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), verzamelt op interuniversitair niveau klinische data en biomaterialen. Door het bundelen van deze gegevens en materialen kan de wetenschap zich ontwikkelen, wordt de patiënt beter behandeld en kan nieuwe productontwikkeling plaatsvinden.

Negen parels
Het project richt zich in eerste instantie op negen ziektebeelden (parels). Elk ziekenhuis levert zijn actuele en geanonimiseerde patientgegevens aan via de zogenaamde Centrale Infrastructuur. De Centrale Infrastructuur van Parelsnoer ontvangt de aangeleverde gegevens van de ziekenhuizen, bewerkt deze en slaat ze op. Vervolgens kunnen onderzoekers een verzoek indienen om de informatie te gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek. Na goedkeuring levert de data manager de gewenste data op in een vorm die geschikt is om verder statistisch te verwerken.

Wat doet Lost Lemon?
Lost Lemon is verantwoordelijk voor het beheer en de doorontwikkeling van de Centrale Infrastructuur. Ook vervullen wij de rol van data manager en bemensen wij de helpdesk. Zie voor meer informatie: www.parelsnoer.org.

U bent hier