Ministerie van BZK

Nieuwe basisadministratie voor gemeenten
De administratie waarin gemeenten de NAW-gegevens bijhouden van alle Nederlandse burgers moet beter en goedkoper. Ook moeten, op een veilige manier, alle overheden die daar recht op hebben direct de juiste informatie van hun klanten kunnen opzoeken en gebruiken.

Modernisering GBA is een programma van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het programma werkt nauw samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB), het Agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten (BPR), Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) en Stichting ICTU.

Wat is het doel?
Wij werken mee aan de het programma modernisering GBA (mGBA). Het doel van dit programma is o.a.:
• Persoonsgegevens zijn direct beschikbaar en wijzigingen worden direct verwerkt.
• Het verstrekken van gegevens wordt eenvoudiger en goedkoper.
• Verbeteren van de kwaliteit en actualiteit van de gegevens.
• Sneller en goedkoper aanpassen van ICT-systemen.

Lost Lemon levert één van de architecten van het programma. Samen met de andere architecten is deze verantwoordelijk voor het ontwerpen van de nieuwe registratie, de performance en de beveiligingsvraagstukken. Daarnaast leveren we ook een java-developer, die zich bezig houdt met het testen van de prestaties van het BRP.

Zie voor meer informatie: www.moderniseringgba.nl.

U bent hier