Home » Consultancy » Onze consultants » Tess Glansbeek

Tess Glansbeek

Onderzoeker en Consultant

Contact leggen? Volg mij op LinkedIn.

Over mijn werk bij Lost Lemon
Als consultant onderzoek doe ik samen met mijn collega’s onderzoek binnen het sociaal domein en de zorg. Door in gesprek te gaan met de doelgroep proberen we inzicht te krijgen in de leefwereld, wensen en behoeften van de mensen om wie het daadwerkelijk gaat. Van daaruit leggen we de verbinding met het werkveld (gemeenten en professionals) en bedenken we oplossingen. Soms doen we juist onderzoek naar de wensen en behoeften van professionals, met als doel de dienstverlening te optimaliseren, dus altijd met oog voor de burger.

Waar ik momenteel aan werk
Onlangs heb ik het project Regelhulp afgerond. Regelhulp is een digitale routewijzer met landelijke overheidsinformatie over zorg en ondersteuning. De website wijst mensen met een hulpvraag de weg. Binnen dit project hebben we onder andere gebruikersonderzoek uitgevoerd. Een combinatie van interviews, usability testen, focusgroepen en een enquête gaf ons inzicht in wie de gebruikers van de website zijn en wat hun behoeften zijn. Op basis van die bevindingen adviseren we de opdrachtgever over verbeteringen wat betreft functionaliteit, bekendheid en de verbinding met regionale informatie.

Daarnaast voer ik een opdracht uit voor het Zorginstituut om middels persona’s en klantreizen te onderzoeken wat het netwerkmodel betekent voor cliënten en professionals in de langdurige zorg. We spitsen eerder gemaakte persona’s toe op het netwerkmodel, gaan in gesprek met cliënten en professionals om hun klantreis inzichtelijk te maken en toetsen deze in een werkgroep, bestaande uit leden van het IZO-platform en landelijke informatievoorzienings-trajecten in de langdurige zorg.

Wat mijn werk leuk en uitdagend maakt
In dit werk kan ik mijn onderzoekende houding, nieuwsgierigheid en empathie goed inzetten om de verbinding te leggen tussen beleid en praktijk. Ik mag in gesprek met verschillende, vaak kwetsbare, doelgroepen en leer zo veel over hun leefwereld. Ook maak ik kennis met alle facetten van het sociaal domein, een domein waarin veel gebeurt. Dat alles maakt mijn werk uitdagend en enorm dynamisch. Iets wat goed bij mij past.