Tess Glansbeek | Lost Lemon

Tess Glansbeek

Onderzoeker en Consultant

Contact leggen? Volg mij op LinkedIn.

Over mijn werk bij Lost Lemon
Als consultant onderzoek doe ik samen met mijn collega’s onderzoek binnen het sociaal domein en de zorg. Door in gesprek te gaan met de doelgroep proberen we inzicht te krijgen in de leefwereld, wensen en behoeften van de mensen om wie het daadwerkelijk gaat. Van daaruit leggen we de verbinding met het werkveld (gemeenten en professionals) en bedenken we oplossingen. Soms doen we juist onderzoek naar de wensen en behoeften van professionals, met als doel de dienstverlening te optimaliseren, dus altijd met oog voor de burger.

Waar ik momenteel aan werk
Als onderzoeker werk ik mee aan het project ‘Samen sterk starten’, gesubsidieerd door Tel mee met Taal. Samen met de Gemeente Almelo, Avedan, GGD Twente en de bibliotheek willen we laaggeletterde ouders met kinderen van 0-2 jaar stimuleren een taalrijke thuisomgeving te creëren. Dat doen we door samen met professionals én de ouders zelf hun behoeften op te halen en op basis hiervan aanbod te creëren. We testen waar iedereen binnen en buiten Almelo mee aan de slag kan. Een project waar ik graag mijn bijdrage aan lever. Nu ik zelf net moeder ben geworden, ben ik me extra bewust van het belang van taal.

Wat mijn werk leuk en uitdagend maakt
In dit werk kan ik mijn onderzoekende houding, nieuwsgierigheid en empathie goed inzetten om de verbinding te leggen tussen beleid en praktijk. Ik mag in gesprek met verschillende, vaak kwetsbare, doelgroepen en leer zo veel over hun leefwereld. Ook maak ik kennis met alle facetten van het sociaal domein, een domein waarin veel gebeurt. Dat alles maakt mijn werk uitdagend en enorm dynamisch. Iets wat goed bij mij past.