Home » Consultancy » Onze consultants » Ralph Backx
Ralph Backx | Lost Lemon

Ralph Backx

Implementatieconsultant en business consultant

Contact leggen? Volg mij op LinkedIn.

Over mijn werk bij Lost Lemon
Het leeuwendeel van mijn tijd besteed ik als implementatieconsultant bij verschillende opdrachtgevers, veelal gemeenten. Ik help hen met de implementatie van software-applicaties in het sociaal domein, waaronder ons regiesysteem MensCentraal. Elke gemeente heeft hierbij andere wensen en behoeften en ik vind het leuk om vanuit die wensen de vertaalslag te maken naar een optimaal werkende IT-oplossing. Zo kan de gemeente haar (wettelijke) taken efficiënt uitvoeren en de dienstverlening beter aansluiten bij de behoeften van haar inwoners.

Waar ik momenteel aan werk
Op dit moment werk ik voor de Gemeente Den Haag aan de implementatie van een nieuw kernsysteem Werk en Participatie. Samen met de gemeente richten we het kernsysteem in dat de uitvoering van onder meer de Participatiewet zal gaan ondersteunen. Lost Lemon levert daarbij zowel de software als de kennis voor een succesvolle implementatie.

Daarnaast werk ik als business consultant aan het project Regelhulp voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Regelhulp is dé digitale routewijzer van het ministerie van VWS, met landelijke informatie over zorg en ondersteuning. Samen met collega’s voer ik gebruikersonderzoeken uit en werken we aan meer naamsbekendheid van Regelhulp. Ook maken we informatie over hulp op lokaal en regionaal niveau beter vindbaar; dat doen we met de Regelhulpverwijzer.

Verder ben ik actief met een project binnen het programma Toekomst Gegevensuitwisseling Werk en Inkomen (TWI). Dit programma heeft tot doel gegevens in het domein van werk en inkomen zo te ontsluiten dat de burger meer regie krijgt over het gebruik van de gegevens voor dienstverlening van publieke (of private) partijen.

Wat mijn werk leuk en uitdagend maakt
Lost Lemon biedt veel ruimte om invulling te geven aan mijn persoonlijke interesses en ontwikkeldoelen. Zo vind ik het een leuke uitdaging om me in sociale wetgeving, zoals de Participatiewet, te verdiepen en expertise op dit gebied op te doen. Door de verschillende projecten maak ik kennis met veel onderwerpen binnen het sociaal domein en kan ik telkens nieuwe dingen leren. Daarnaast vind ik het mooi dat wij met onze innovatieve oplossingen positieve maatschappelijke impact hebben.