Home » Consultancy » Onze consultants » Nienke Verkooijen

Nienke Verkooijen

Onderzoeker en Consultant

Contact leggen? Volg mij op LinkedIn.

Over mijn werk bij Lost Lemon
Als consultant onderzoek werk ik samen met mijn collega’s aan onderzoeken binnen het sociaal domein. We doen onderzoek naar kwetsbare en moeilijk bereikbare doelgroepen en adviseren (semi-)publieke instellingen hoe ze hen beter kunnen vinden, bereiken en ondersteunen. Ik ben gespecialiseerd in kwalitatief onderzoek en ga graag met mensen in gesprek over hun leefwereld en ervaringen. Vervolgens leg ik de verbinding met de systeemwereld van professionals en gemeenten.

Waar ik momenteel aan werk
Momenteel help ik bij het monitoren van het project ‘Taal en gezondheid’ voor de gemeente Vlaardingen. Hiervoor ga ik in gesprek met zorgvragers en -verleners over het vinden en begrijpen van zorg voor laaggeletterden. Waar lopen mensen bijvoorbeeld tegenaan als ze pas in Nederland wonen en naar de huisarts moeten? Welke obstakels ervaart een therapeut in gesprekken met een laaggeletterde cliënt? Met de uitkomsten van de monitor maken we inzichtelijk wat het project oplevert en wat werkzame ingrediënten zijn. Ook brengen we de behoeften van laaggeletterde zorgvragers en hun zorgverleners stapsgewijs in kaart om zo richting te geven aan het project.

Daarnaast werk ik samen met collega’s aan mijn eerste consultancy-klus; we ontwerpen een woningbouwmonitor voor de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen (HLTsamen).

Wat mijn werk leuk en uitdagend maakt
Lost Lemon biedt veel ruimte voor eigen initiatief en stimuleert werknemers om continu de verbinding te zoeken tussen onderzoek, advies en product. Ik leer over nieuwe onderzoeksmethoden en -technieken en krijg daarnaast de kans om andere skills te ontwikkelen, zoals consultancy en projectmanagement. Maar het leukst aan mijn werk is de maatschappelijke bijdrage die ik lever door me in te zetten voor kwetsbare doelgroepen binnen het sociaal domein. Daar doe ik het voor!