Home » Consultancy » Onze consultants » Lia van der Ham
Portretfoto Lia

Lia van der Ham

Onderzoeker en Consultant

Contact leggen? Volg mij op LinkedIn.

Over mijn werk bij Lost Lemon
Als onderzoeker en consultant in het sociaal domein werk ik aan thema’s als inclusie, digitale en gezondheidsvaardigheden, laaggeletterdheid en (gemeentelijke) dienstverlening. Mijn expertise ligt bij praktijkgerichte onderzoeksprojecten, het ontwikkelen en geven van trainingen en het vinden van passende, klantgerichte oplossingen en adviezen voor uiteenlopende partijen in de zorg- en welzijnssector.

Waar ik momenteel aan werk
Ik werk aan verschillende projecten die een brug slaan tussen de leefwereld van een doelgroep en de systeemwereld van het sociaal domein. Ik wil daarbij steeds concrete handvatten en praktische oplossingen bieden. Zo werk ik aan een onderzoek, gericht op de ontwikkeling van een verzekeringsplatform waarmee laaggeletterden moeiteloos en zelfstandig een schadeverzekering kunnen regelen en afsluiten. We brengen de behoeften en voorkeuren van de doelgroep in kaart en onderzoeken hoe het verzekeringsplatform hier succesvol op kan inspelen.

Verder werk ik samen met collega’s aan klantreizen en use cases. Momenteel doen we dat voor een gemeente die een koppeling tussen het zaaksysteem en ons regiesysteem MensCentraal wil maken. We starten met de klantreizen; het in kaart brengen van de interactie van medewerkers met de systemen. Vervolgens brengen we met de use cases, vanuit het perspectief van de gebruikers, de gewenste functionaliteiten van het systeem in kaart.

Ook maak ik deel uit van het projectteam dat werkt aan een ‘Jongerenaanpak 2.0’. Het doel is dat er een aanpak wordt geformuleerd en verwezenlijkt, waarbij dienstverlening aan jongeren niet langer taakgericht, maar doelgericht en vanuit integraal perspectief wordt georganiseerd. Samen met gemeenten willen we deze aanpak realiseren. We gaan in gesprek met gemeenten om de huidige situatie van dienstverlening en de behoeften en ambities in kaart te brengen. Dat is de eerste stap op weg naar een Jongerenaanpak 2.0. Met hopelijk een mooi vervolg.

Tot slot ontwikkel en geef ik trainingen op het gebied van inclusie, laaggeletterdheid, welzijn en (visuele) beperkingen.

Wat mijn werk leuk en uitdagend maakt
Ik vind het leuk om in mijn werk voortdurend te blijven leren door aan de slag te gaan met nieuwe projecten, thema’s en doelgroepen. De focus ligt voor mij op het verbinden van de leefwereld van een doelgroep met de systeemwereld van het publiek domein. Uitdaging en inspiratie vind ik in het in kaart brengen van de behoeften en wensen van verschillende doelgroepen, en in het bijzonder een stem te geven aan moeilijk bereikbare en kwetsbare groepen. Op deze manier lever ik graag een bijdrage aan passende dienstverlening en in brede zin een samenleving waarin iedereen meetelt en waarin niemand wordt uitgesloten.