Home » Consultancy » Onze consultants » Katja van Beem
Katja van Beem - Lost Lemon

Katja van Beem

Implementatieconsultant en business consultant

Contact leggen? Volg mij op LinkedIn.

Over mijn werk bij Lost Lemon
Als implementatie- en business consultant zit ik nooit stil. Ik ben altijd actief met verschillende projecten én met kijken naar mogelijkheden voor betere dienstverlening. Het is een veelzijdige functie, waarin je met creativiteit en de juiste kennis aan passende oplossingen en innovaties werkt.

Waar ik momenteel aan werk
Op dit moment werk ik aan twee projecten. Het ene is de implementatie van een nieuw Kernsysteem Werk & Participatie (KWP) voor de gemeente Den Haag. Ik ben vooral bezig met het implementeren van het systeem. De wensen van de gemeente én de wijze waarop Den Haag wil werken zijn daarbij belangrijke uitgangspunten.

Daarnaast maak ik onderdeel uit van het projectteam UMw (Uitwisselings Mechanisme Werk voor gemeenten) bij de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten). Ons team ontwikkelt een technische infrastructuur die elektronische gegevensuitwisseling binnen en tussen gemeenten en met andere organisaties mogelijk maakt. Het doel is dat gemeenten kunnen aansluiten op VUM (Verbeteren Uitwisselen Matchingsgegevens). Mijn aandeel is het voorbereiden, ontwikkelen en uiteindelijk realiseren van de (toekomstige) implementatie van UM en VUM bij gemeenten.

Wat mijn werk leuk en uitdagend maakt
Ik haal veel energie uit de samenwerking met de opdrachtgevers en collega’s van verschillende gemeenten en overheidsorganisaties. Samen zoeken naar een oplossing of samenwerken aan een verbeterde dienstverlening, daar krijg ik veel energie van. Ik houd ervan om zaken aan elkaar te verbinden, zowel mensen als oplossingsrichtingen en mogelijkheden. Daarbij is er altijd veel aandacht voor de eindgebruiker (de inwoner), die mag je nooit uit het oog verliezen. Dit werk biedt alle ruimte voor mijn enthousiasme, oplossingsgerichtheid en creativiteit. Samen werken naar een betere dienstverlening voor zowel opdrachtgever als inwoner, dat is waar ik het voor doe!