Home » Consultancy » Onze consultants » Jenny Wildenbos

Jenny Wildenbos

Onderzoeker en Consultant

Contact leggen? Volg mij op LinkedIn.

Over mijn werk bij Lost Lemon
Als consultant onderzoek ondersteun ik gemeenten en ministeries bij hun beleid en aanpak rondom verschillende thema’s en doelgroepen in het sociaal domein. Met kwalitatief onderzoek brengen we de leefwereld van moeilijk bereikbare doelgroepen in beeld en maken we motivaties, behoeften en eventuele knelpunten inzichtelijk. Op basis daarvan vinden we kansen om beleid, hulp- of dienstverlening beter te laten aansluiten.

Door bijvoorbeeld te werken met klantreizen en persona’s stellen we de inwoner centraal en maken we inzichtelijk waar de kansen liggen om inwonersgroepen beter te bereiken, te motiveren of op weg te helpen. Via co-creatiesessies met het werkveld en de doelgroep zelf komen we tot duurzame handvatten om deze inzichten te vertalen naar concrete aanpakken en oplossingen.

Mijn expertise ligt vooral op sociaal-maatschappelijke vraagstukken, integraal werken, kwetsbare doelgroepen en concreet op de thema’s laaggeletterdheid, multiproblematiek, schulden en armoede.

Waar ik momenteel aan werk
Op dit moment ondersteun ik de gemeente Den Haag bij het vormgeven van beleid rondom laaggeletterdheid. Een mooie kans om de verbinding te leggen tussen praktijk (en ons onderzoek Breder kijken, Breder oogsten) en beleid, en vanuit beleid weer terug naar de praktijk. Daarnaast monitor ik voor gemeente Vlaardingen het project ‘Taal en gezondheid’. We brengen de effecten en werkzame ingrediënten van het project in beeld door te ’tellen en vertellen’; met kwalitatief (via interviews en casuïstiek) en kwantitatief (via data en effectcalculatie) onderzoek.

Verder onderzoek ik voor het Zorginstituut de behoeften van burgers die gebruikmaken van langdurige zorg en hoe bestaande informatievoorzieningen hierop aansluiten. Tot slot ben ik als implementatiemanager bij VNG Realisatie actief in het ondersteunen van gemeenten bij de implementatie van 4 wetten in het schuldendomein.

Wat mijn werk leuk en uitdagend maakt
Ik vind het leuk om bezig te zijn met maatschappelijke vraagstukken of opgaven en daarbij te schakelen tussen beleid en praktijk, onderzoek en kennisuitwisseling en anderen daarin mee te nemen. Ik word gemotiveerd door het vinden en benutten van kansen om de ondersteuning aan inwoners, en de onderliggende processen en samenwerkingen, te optimaliseren.

Mijn werk is uitdagend omdat elke opdracht (en zelfs elke dag!) weer anders is. Het sociaal domein is altijd in beweging. Er zijn dus altijd nieuwe kansen om mijn kennis en ervaring verder uit te breiden en breder in te zetten.