Home » Consultancy » Onze consultants » Hilko Jacobse

Hilko Jacobse

Consultant en Product Owner

Contact leggen? Volg mij op LinkedIn.

Over mijn werk bij Lost Lemon
Ik verdeel mijn tijd tussen twee functies: Consultant en product owner. Als consultant werk ik ongeveer 3 dagen per week aan landelijke projecten voor opdrachtgevers zoals het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het Inlichtingenbureau en Zorginstituut Nederland. Keteninformatisering en berichtuitwisselingen zijn mijn specialismen. De projecten die ik uitvoer, hebben vrijwel betrekking op informatieketens, waarbij een groot aantal partijen gestructureerd gegevens met elkaar uitwisselen. Ik heb brede kennis van informatiestandaarden en technologieën, en ben goed in het scheppen van orde bij complexe vraagstukken en het komen tot praktische oplossingen.

Als product owner werk ik aan Connect, onze ‘enterprise service bus’ (ESB) -oplossing. Met het team bedenken en ontwikkelen we nieuwe functionaliteiten om onze klanten én Lost Lemon optimaal te ondersteunen bij informatie-uitwisseling. Uitwisseling tussen softwarepakketten maar ook met landelijke knooppunten.

Waar ik momenteel aan werk
Op dit moment werk ik als technisch ontwerper aan het Actieprogramma iWlz bij het Zorginstituut Nederland. Het doel van dit programma is om het huidige estafettemodel, waarmee berichten binnen de iWlz worden uitgewisseld, te hervormen naar een netwerkmodel. Hiermee voorkomen we dat privacygevoelige informatie eindeloos wordt rondgepompt en halen partijen alleen de informatie bij elkaar op die ze op dat moment nodig hebben. Uitgangspunten hierbij zijn meer regie op eigen gegevens voor de cliënt, data bij de bron en privacy-by-design. We werken nauw samen met het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), zorgkantoren en zorgaanbieders.

Op welk project ik trots ben
Ik ben erg trots op de de Digikoppeling-adapter die we bij het Inlichtingenbureau hebben geïmplementeerd voor het iWMO- / iJW-verkeer. Dit is een veilige manier om end-to-end te communiceren. Onze oplossing handelt daar dagelijks probleemloos duizenden berichten af zodat gemeenten invulling kunnen geven aan de Wmo en Jeugdwet.