Home » Consultancy » Onze consultants » Eva Piller

Eva Piller

Teamleider en business consultant

Contact leggen? Volg mij op LinkedIn.

Over mijn werk bij Lost Lemon
Als business consultant werk ik voor externe opdrachtgevers. Daarnaast ben ik, samen met mijn collega Jeroen, teamleider van Lemon Minds, de consultancy-tak van Lost Lemon. De combinatie van deze twee functies maakt mijn werk afwisselend.

Waar ik momenteel aan werk
Als consultant duik ik in de mogelijkheden die digitale innovaties bieden voor het verbeteren van informatie-uitwisseling in de zorg en de overheid. Het perspectief van de eindgebruiker is daarbij mijn vertrekpunt. Op dit moment ben ik voor Zorginstituut Nederland als projectleider actief in het programma KIK-V en IZO.

Het programma Keteninformatie Kwaliteit Verpleeghuiszorg (KIK-V) streeft ernaar de uitwisseling van kwaliteitsinformatie in de verpleeghuissector te stroomlijnen, met meer hergebruik van gegevens. De IZO-community bestaat uit 17 organisaties die zich inzetten voor meer samenhang in informatievoorziening in de zorg en ondersteuning (IZO). De community bestaat al tien jaar en ik richt mij op het opnieuw vormgeven en inrichten van IZO.

Op welk project ik trots ben
Informatie-uitwisseling gaat niet alleen over nullen en enen. Het is de combinatie van technische innovaties en het menselijke aspect die mijn werk interessant maakt. Zo kan ik een bijdrage leveren aan een betere informatiepositie van een medewerker of eindgebruiker en processen efficiënter laten verlopen. Ik maak graag gebruik van creatieve werkvormen om een boodschap kracht bij te zetten en een beweging in gang te zetten. In deze tijd, waarin we vrijwel uitsluitend online werken, merk ik dat een creatieve aanpak kansen biedt om iedereen in een groep betrokken te houden en een beter resultaat te boeken.