Zorginstituut Nederland (ZIN)

Kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid zijn de pijlers van het Nederlandse gezondheidszorgsysteem. Zorginstituut Nederland heeft een belangrijke positie in dit systeem: zij zorgen ervoor dat die pijlers een sterk fundament vormen. Daarmee behartigen zij het belang van iedereen die op grond van de Zvw en de AWBZ recht heeft op zorg.

Lost Lemon werkt in opdracht van ZIN aan het project BTL 10x Beter.

In het kader van dit project werken wij mee aan een nieuw applicatielandschap die gericht is op het verbeteren van de processen en die aansluit bij de wensen van de stakeholders. Dit project wordt als deelproject gezien voor de realisatie van het nieuwe BTL-landschap.

De processen bij de afdelingen Verzekering Burgers en Verzekering Zakelijk worden ondersteund met behulp van het applicatielandschap BTL. ZIN acht een applicatielandschap noodzakelijk die meer procesondersteuning kan bieden zodat betere efficiency van de uitvoering kan worden bereikt.

Wij inventariseren de huidige situatie, zorgen voor een gedragen gezamenlijke visie van de stakeholders, stellen een plan van aanpak op, bepalen de architectuur voor nieuwe situatie, brengen de opbrengsten en effecten in kaart en coördineren de faseovergang.

U bent hier