Centra voor Jeugd en Gezin (CJG)

De behoefte aan goede IT-voorziening groeit voor alle gemeenten in Zuid-Kennemerland. De gemeenten in de regio hebben daarom een project opgezet met als uiteindelijk doel ervoor te zorgen dat de cliënt zo klantvriendelijk en zo klantgericht mogelijk kan worden bediend. Zij willen dit (mede) bereiken door het inzetten van een handig registratie- en volgsysteem. Hiermee ondersteunen zij de processen rondom de drie kernfuncties (1) van de CJG samenwerkingsverbanden in deze gemeenten.

Begin 2014 starten de vijf gemeenten daarom met de implementatie van MensCentraal. Een projectleider en consultant van Lost Lemon ondersteunen deze gemeenten bij de implementatie.

De aanleiding
De Centra voor Jeugd en Gezin van de gemeenten Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemstede en Zandvoort werken samen in de regio Zuid-Kennemerland. Zij bereiden zich gezamenlijk voor op de transitie Jeugdzorg.

Een Centrum voor Jeugd en Gezin levert dienstverlening op verschillende niveaus, zoals informatie & advies, lichte opvoedingsondersteuning en coördinatie van zorg. De relatief eenvoudige dienstverlening blijft lokaal georganiseerd per CJG. Voor complexere situaties, zoals het coördineren van zorg, is het gezamenlijk optrekken met samenwerkingspartners een must. Bijvoorbeeld een samenwerking met de GGD, Jeugdzorg, JGZ of maatschappelijk werk.

De CJG’s hebben goede ICT-ondersteuning nodig om snel en effectief te kunnen samenwerken met klant, collega’s en samenwerkingspartners.

Wat levert ICT-ondersteuning van MensCentraal op?

  • U kunt vanuit elke locatie op een veilige manier klantgegevens opzoeken, vastleggen en delen met klant, collega’s en samenwerkingspartners.
  • U hoeft minder gegevens te registreren omdat MensCentraal gebruik maakt van landelijke- en lokale bronnen waardoor veel informatie al beschikbaar en geregistreerd is. MensCentraal gaat uit van het principe eenmalige registratie bij de bron.
  • 1Gezin, 1Plan: het plan van aanpak is zichtbaar voor zowel de klant als voor de samenwerkingspartners. Iedereen is op de hoogte van de dienstverlening en alle (bijbehorende) contactpersonen. De klant houdt de regie via zijn klantportaal. Bij dit alles zijn privacy en veiligheid gewaarborgd.
  • Door het genereren van beleids- en management rapportages kunt u onder meer de voortgang van de dienstverlening snel en gemakkelijk verantwoorden.
  • Een projectleider en consultant van Lost Lemon ondersteunen de implementatie van MensCentraal bij de CJG’s


(1) : Kernfuncties: Informatie en advies, lichte opgroei- en opvoedingsondersteuning en coördinatie van zorg.

 

U bent hier