Blog Jeroen de Ruig: Mijn onderwijs avontuur: niet in de collegebanken maar ervoor!

Het vinden van software developers op niveau is niet eenvoudig. Daarom greep ik mijn kans toen ik las over plannen een hbo-opleiding voor software development te starten aan het Da Vinci College in mijn thuisstad Gorinchem. Ik meldde me aan om mee te denken over hoe die opleiding eruit zou moeten gaan zien — wilde dat er ook aandacht zou worden besteed aan digitale dienstverlening door de overheid — en bood aan als het zover was een college te verzorgen over dat onderwerp.

Gepubliceerd op: 19 februari 2019

Zélf kiezen
In januari was het zover en ging ik terug naar school. Maar deze keer stond ik vóór een groep van 25 tweedejaars. Ik vertelde hen over de taken van gemeenten en hoe ook daar veel is veranderd door de digitalisering —zowel qua eisen die inwoners stellen als in de processen. Wat verwachten burgers en ondernemers tegenwoordig van digitale dienstverlening van hun gemeente? Allereerst dat die makkelijk is, snel, veilig en van hoge kwaliteit. Verder willen mensen zélf kiezen via welk kanaal ze met de gemeente communiceren: website, sociale media, telefoon of aan de balie.

De klantreis
De studenten gingen mee op de klantreis van John, een fictief persoon die een aanvraag bijzondere bijstand indient omdat zijn wasmachine het heeft begeven en daarbij op allerlei obstakels stuit. Een klantreis is het pad dat de consument aflegt om een bepaalde dienst of bepaald product te krijgen of kopen. De inzichten die de klantreizen opleveren, helpen bij het optimaliseren van bedrijfsprocessen. De tweedejaars gingen in groepjes aan de slag met het bedenken van de ideale klantreis voor deze John. De centrale vragen: wat wil John het liefst en wat zet de gemeente in om aan die wens te voldoen?

Het belang van gegevens
Ook bogen we ons over het belang van gegevens voor goede dienstverlening. Hoe kunnen gegevens helpen bij het maken of toekennen van dienst of product, bij handhaving, meten en verantwoorden, beleid maken en besluiten uitvoeren?

Ambitieuze overheid
Daarna vertelde ik iets meer over onze ambitieuze overheid. De overheid wil via het loket ‘mijnoverheid.nl’ al haar taken goed en betrouwbaar regelen, digitale zelfservice bieden waar het kan en maatwerk leveren. De focus ligt op klantgerichte dienstverlening vanuit de leefwereld van de inwoners. Om die ambitie waar te maken, is gestandaardiseerde uitwisseling van gegevens een must. Een grote uitdaging, want het koppelen van meer dan 1.000 verschillende systemen van ruim 200 gemeentelijke organisaties en tegelijkertijd  de privacy van de inwoner waarborgen, dat doe je niet zo maar. Bovendien krijgen gemeenten steeds meer taken en zijn er steeds meer ketenpartners om mee samen te werken.

Meten is weten
De laatste opdracht ging over “het dashboard”. De VNG heeft een Dashboard Dienstverlening en Digitalisering ontwikkeld, waarmee de gemeente kan ‘meten’ hoe ver ze is op het pad naar de optimale digitale dienstverlening. De studenten gingen hiermee aan de slag. Ik vroeg ze ook nieuwe indicatoren te bedenken waarmee gemeenten kunnen toetsen hoe ver ze zijn met hun ambities. Ook al was die laatste opdracht misschien een beetje te hoog gegrepen voor de meesten, het was een inspirerende middag en avond. Ik ben overtuigd van het belang van deze verbreding van het overwegend technische vakkenpakket van deze ict-opleiding. Dus wat mij betreft komt er zeker een vervolg op mijn eerste onderwijs avontuur!

Jeroen de Ruig,
Projectleider en consultant stuurinformatie digitale dienstverlening VNG / teamleider consultancy Lost Lemon

 

U bent hier