Blockchain in de kraamzorg. Geef ouders de regie over eigen gegevens.

Coöperatie VGZ en Zorginstituut Nederland zijn een praktijkproef gestart rondom blockchain in de kraamzorg. In samenwerking met drie kraamzorgorganisaties doen zij bij 50 kraamgezinnen een proef van drie maanden met de blockchain app ‘Mijn Zorg Log’.

Met deze proef wordt getoetst of met blocktechnologie het administratieve proces rondom kraamzorg efficiënter kan en of het mogelijk is de burger meer controle te geven over zijn eigen zorggegevens. Lost Lemon consultant Eva Piller werkt als adviseur in het project 'Blockchain in de zorg' voor Zorginstituut Nederland mee aan de realisatie van dit project.

Zorginstituut Nederland onderzoekt al geruime tijd welke mogelijkheden blockchaintechnologie biedt voor de informatie-uitwisseling in de zorg. Voor dit onderzoek hebben zij een applicatie Mijn Zorg Log laten ontwikkelen. Bij de bouw is uitgegaan van privacy by design en een centrale positie van de burger in de informatievoorziening.

Uit het vooronderzoek bleek dat de technologie de potentie biedt om burgers meer zeggenschap te geven over de eigen gegevens en administratieve processen efficiënter in te regelen.  Om te beproeven hoe dit in de praktijk uitpakt is de praktijkproef in de kraamzorg opgestart. De applicatie Mijn Zorg Log is voor de praktijkproef door de bouwer Ledger Leopard aangepast. 

Hoe werkt de praktijkproef met Mijn Zorglog?
Ouders krijgen een app met daarin een wallet met te besteden uren aan kraamzorg. Aan het eind van de werkdag ontvangen de ouders een notificatie met daarin het gewerkte aantal uren, waar zij vervolgens akkoord of niet akkoord mee gaan. Op deze manier geeft de ouder als enige aan of de geboekte uren akkoord zijn waarmee het ook direct zichtbaar is voor de andere partijen, de kraamzorgorganisatie en de verzekeraar, in de blockchain. Het principe van Blockchain werkt hier omdat er onweerlegbaar bij de bron wordt vastgelegd dat de informatie correct is. Dit is een van de principes van Blockchaintechnologie. Zo kan de verzekeraar het kraamzorgbureau direct betalen uit de wallet van de ouders en is overtypen in aparte databases en controle achteraf niet meer noodzakelijk. Het proces wordt direct gecontroleerd door de ouders en zo houden ze zelf de regie. In april worden de eerste resultaten verwacht van deze proef.

Nieuws item RTLZ  (uitgezonden 13 maart 2018)

U bent hier