Als de weg naar passend onderwijs niet passend is

Bij het toekennen van leerlingenvervoer zijn financiële en organisatorische motieven vaak leidend, terwijl de situatie en wens van de leerling centraal zou moeten staan. Dat is de conclusie van het Kinderombudsman-onderzoek ‘Leerlingenvervoer: als de weg naar passend onderwijs niet passend is’, dat gisteren, donderdag 29 augustus, is gepresenteerd. Het onderzoek toont de uitdagingen waar gemeenten voor staan op het gebied van leerlingenvervoer. Omdat Lost Lemon sinds dit schooljaar de volledige afhandeling van aanvragen leerlingenvervoer bij gemeenten ondersteunt, hebben we het rapport met extra belangstelling gelezen.

Aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden laat de Kinderombudsman zien wat de knelpunten zijn. Deze liggen op beleidsmatig vlak; denk aan kinderen die van de gemeente wél met het aangepast vervoer mogen reizen maar geen vergoeding krijgen voor openbaar vervoer terwijl dat voor hun ontwikkeling beter zou zijn. Maar ook in de uitvoering zijn er  knelpunten, bijvoorbeeld teveel leerlingen in één busje.

Lost Lemon onderschrijft de aanbevelingen van dit rapport. Wij vinden dat elke gemeente de leerling centraal moet stellen en dus dat alle tijd en aandacht daar naar moet uitgaan. Juist om gemeenten daar vol op te kunnen laten focussen, heeft Lost Lemon LeerSaam ontwikkeld; een applicatie die ervoor zorgt dat er binnen de gemeente geen tijd meer verloren gaat aan administratieve rompslomp zodat alle uren kunnen worden ingezet op het sámen met de leerling bespreken wat er gewenst en nodig is. Wel zo fijn voor de leerling en zijn/haar ouders!

 

Info & contact 
Meer informatie over LeerSaam
Het rapport van de Kinderombudsman

Neem contact op voor meer informatie met Lost Lemon via info@lostlemon.nl of bel 085-489 88 88.

U bent hier