Actieve participatie

U zet zich in voor mensen zonder betaald werk en organiseert activiteiten rond participatie, integratie en educatie. De bedoeling is dat deze mensen weer een zinvolle dagbesteding krijgen, sociale contacten opbouwen en het liefst natuurlijk uitzicht op een nieuwe baan. Maar gebeurt dit ook? Veel organisaties maken gebruik van de participatieladder om de voortgang te meten. Een ladder van zes stappen die laat zien in hoeverre iemand meedoet met de samenleving; van sociaal geïsoleerd, tot werkend zonder gemeentelijke ondersteuning. Inzicht in de resultaten is belangrijk, zeker in deze tijden van crisis en druk op budgetten.

Hoe kunnen wij u hierin ondersteunen?
Wij bieden u een handige tool, de invoermodule Participatieladder, waarin de medewerkers van alle betrokken organisaties op één plek het participatieniveau kunnen vastleggen en beschrijven wat de groeimogelijkheden en belemmeringen zijn. Het opstellen en delen van een rapportage over de resultaten is hierdoor heel eenvoudig.

Bekijk hier de mogelijkheden van de invoermodule participatieladder.
 

U bent hier