“Kunnen appen met de kinderen, dát doet ertoe”

Als sociaal adviesbureau maakt Lost Lemon zich er sterk voor dat iedereen kan meedoen aan de samenleving. Zo maken we ons ook sterk voor het tegengaan van laaggeletterdheid. In dit kader werkte LL-onderzoeker Rebecca van der Meer mee aan een mooi artikel over dit onderwerp in Sprank, hét vakblad van Divosa voor beslissers in het sociaal domein.

In het interview zegt Rebecca: “Veel instanties kijken niet naar de behoeftes van laaggeletterden. Maar je kunt mensen niet zomaar een cursus toeschuiven en denken: ze komen maar. Als je tegen mij zegt: je moet gezonder leven, dus ga hardlopen, dan doe ik dat ook echt niet.” Hun behoeftes reiken verder dan taal, meent Rebecca. “NT1’ers hebben hun leven al zo ingericht, zij weten zich vaak voldoende te redden. Totdat ze merken hoe vervelend het is dat ze niet met hun (klein)kinderen kunnen appen, of geen promotie kunnen maken omdat ze dan meer administratieve taken krijgen. Ze willen gewoon praktische vaardigheden leren die hun leven makkelijker maken. Taal is voor hen dus geen doel op zich.”

Om in te schatten wat een laaggeletterde dan wel zoekt, ontwikkelde Lost Lemon samen met Muzus vijf persona’s. Rebecca van der Meer: “Deze methode helpt professionals om laaggeletterden in beeld te brengen: wie zijn het, welke behoeftes hebben ze, hoe ervaren ze het gebrek aan vaardigheden? Op deze manier hopen we dat men ook nieuwe manieren ontdekt om mensen uit de doelgroep te vinden. Zo is een Taalhuis voor sommige laaggeletterden best een drempel. Anderen vinden het oké, en een derde denkt misschien: dat doe ik nooit. Maar je vindt ze dus niet allemaal daar.”

Het risico van dit soort profielen is misschien dat een beleidsmaker te veel in hokjes gaat denken: iemand die eenmaal is geboekstaafd als ‘sceptische uniekeling’, komt vervolgens niet gemakkelijk meer van dat stempel af. Maar volgens Rebecca is dat niet hoe de methode werkt. “De persona’s geven richting, het zijn geen hokjes. Het is een assenstelsel: iemand kan een combinatie zijn van meerdere persona’s of na verloop van tijd over het assenstelsel schuiven. Bovendien leggen we de resultaten niet vast in het dossier.” Beleid voor de héle groep gaat sowieso niet werken, stelt ze. “Een activeringscampagne voor alle laaggeletterden zal nooit aankomen bij de mensen die aan de rechterkant van de verticale as staan, de meer ontkennende laaggeletterden. Dan kun je je beter richten op de linkerkant – de mensen die het meer accepteren – en daar de specifieke ingrediënten uitpikken. Een deel bereik je dan weliswaar niet, maar het andere deel des te beter.”

Het complete artikel uit Sprank vindt u hier: https://www.divosa.nl/sites/default/files/sprank_bestanden/sprank-201906-appen-met-de-kinderen.pdf

U bent hier